Hoppa till innehåll

I simhallen

Då ditt barn har fyllt ett år kan ni åka till simhallen för att lära er nya färdigheter tillsammans. På första simhallsbesöket möter barnet många nya saker: det är spännande med bassängvattnet men också miljön, de ekande ljuden och alla främmande människor kan väcka förundran. 

Du har en viktig roll som uppmuntrare, förebild och skapare av trygghet. Då barnet upplever att det är tryggt i vattnet, skapas en god grund för kommande simturer och barnet får så småningom de verktyg som behövs för att kunna lära sig simma.

Videon är på finska

Håll dig nära barnet

Barnet kan först vara i din famn och bekanta sig med vattnet och bassängen. Då modet växer kan du släppa taget om ditt barn och låta det röra sig själv i grunt vatten. De första stegen kan vara stapplande och motståndet i vattnet kan rubba balansen. 

Håll dig hela tiden nära. Om barnet vacklar till och far under vattnet, lyfter du upp barnet och uppmuntrar till att fortsätta övningen. 

Ge tid för att vänja sig 

Ge ditt barn tid för att vänja sig vid vatten. Om ditt barn är rädd för vatten ska du försöka göra simturen så rolig som möjlig. Gör sådant som barnet tycker om och vågar göra. Tvinga inte barnet att göra något som det inte vill. Då du ger barnet tid och godkänner barnets sätt att bekanta sig med vattnet kan barnet lita på dig och lär sig allt eftersom nya färdigheter. 

Jämför inte barnet med andra barn i samma ålder. Var och en lär sig nya saker i egen takt.

1. Uppmuntra och beröm när barnet vågar prova något nytt.
2. Ge tid för egen lek och att lära sig något nytt.
3. Gläds tillsammans över framgångar.
4. Var ständigt nära och närvarande.
5. Plaska och lek med barnet i vattnet.

Praktiska tips för ert simhallsbesök: 

  • Barnet vänjer sig bäst vid vatten då man rör sig mycket och leker och plaskar. Man behöver inte vara rädd för stänkvatten. All slags rörelse övar också balansen.
  • Om ni använder flytredskap, öva emellanåt även utan hjälpmedel. Kom ihåg att oavbrutet övervaka barnet även om barnet redan skulle kunna röra sig självständigt utan redskap.
  • Då man simmar lär man sig förutom att röra sig i stående ställning även att röra sig i horisontalt läge. Stöd barnet men lyft inte för mycket.
  • Att vänja sig vid vattnets rörelser och skvättande samt att själv röra sig i vatten är de första övningarna för att lära sig att doppa sig. Man kan också tillsammans komma överens om att hälla vatten på barnets huvud eller uppmuntra barnet att själv doppa sitt ansikte i vattnet. I detta skede är det bra att träna på att andas ut och bubbla under vattnet. Lär inte ditt barn att hålla för näsan. Öva istället att blåsa ut luft genom näsan. Man kan via lek öva att bubbla och det är ofta kul för barnet om en förälder bubblar under vattnet.
  • I samband med att man simmar och övar att doppa sig lär man sig också att dyka och samla föremål från botten. Det lönar sig att öva detta först på grunt vatten och de första upplevelserna kan fast vara då barnet bubblar och sträcker sig efter föremål och den vuxna ger föremålet tillbaka i barnets hand. Så småningom vågar barnet gå djupare och djupare.
  • Lär er tillsammans hur man simmar tryggt och vilka regler som gäller i simhallen.
  • Kom ihåg att gå vidare på barnets vilkor. Barn är olika och för vissa tar det tid att vänja sig vid vattnet och lära sig olika färdigheter.

Tyckte du att innehållet på den här sidan var användbart?